อุณหภูมิปกติของร่างกาย

การวัดอุณหภูมิของร่างกาย แต่โดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่า 37.0°C หรือ 98.6°F เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของอุณหภูมิปกติของร่างกาย อุณหภูมิ 36.8 ±0.7 °C หรือ 98.2° ±1.3 °F เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยที่วัดใต้ลิ้น[7][8] แต่อุณหภูมิที่วัดทางทวารหนัก หรือ วัดโดยตรงจากภายในร่างกายจะสูงกว่าเล็กน้อย

อุณหภูมิแกน (ทวารหนัก หลอดอาหาร ฯลฯ)
 • ปกติ 36.5–37.5 °C (98–100 °F)
 • ภาวะตัวเย็นเกิน <35.0 °C (95.0 °F)
 • ไข้ >37.5–38.3 °C (100–101 °F)
 • ภาวะไข้สูง >37.5–38.3 °C (100–101 °F)
 • ไข้สูงเกิน >40.0–41.5 °C (104–107 °F)

 • การวัดอุณหภูมิส่วนต่างๆของร่างกาย
 • วัดทางรักแร้ 34.7–37.5 °C ถ้า มากกว่าหรือเท่ากับ 37.4°C มีไข้
 • วัดทางทวาน 36.6-37.9 °C ถ้า มากกว่าหรือเท่ากับ 38°C มีไข้
 • วัดทางปาก 35.5-37.5 °C ถ้า มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5°C มีไข้
 • วัดทางหู หรือหน้าผาก 35.7-37.9 °C ถ้า มากกว่าหรือเท่ากับ 37.9°C มีไข้

 • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีไข้มีดังนี้
  1. เช็ดตัวลดไข้ เพื่อเป็นการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย ถ้ามีอาการปวดศีรษะร่วมกับการใช้กระเป๋าน้ำแข็งประคบบริเวณศีรษะและหน้าผาก
  2. ให้ยาลดไข้ตามความเหมาะสม เช่น ในเด็กให้ยาพาราเซตามอล น้ำเชื่อมขนาดตามอายุของเด็ก ผู้ใหญ่ให้ยาพาราเซตามอลชนิดเม็ด (500 มิลลิกรัม) 1-2 เม็ด
  3. ให้ดื่มน้ำมากๆ ประมาณ 2,500-3,000 มิลลิลิตร ต่อวัน ยกเว้นในรายที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ
  4. ให้นอนพักมากๆ ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่สูง อากาศถ่ายเทได้สะดวกและอากาศบริสุทธิ์
  5. ให้อาหารที่มีประโยชน์ย่อยง่าย มีประโยชน์ต่อร่างกายและให้พลังงานสูง เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เป็นต้น
  6. สังเกตความผิดปกติ เช่น สีผิวหนัง อาการหนาวสั่น อาการเพ้อ ชัก เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือทัน