ระดับน้ำตาลในเลือด


การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังจากงดอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเว้นน้ำเปล่า เป็นระยะเวลา 8ชม.
 • หากน้ำตาลน้อยกว่า 60 mg/dL เราเรียกภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • ผู้ไม่เป็นเบาหวาน = น้อยกว่า 100 mg/dL
 • ผู้มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน = 100 ถึง 125 mg/dL
 • ผู้เป็นเบาหวาน = มากกว่าหรือเท่ากับ 126 mg/dL


 • สาเหตุระดับน้ำตาลในเลือดสูง
 • การได้รับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายมากไป
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของระดับน้ำตาลในเลือดสูง
 • รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
 • การใช้ยาสเตียรอยด์บางชนิด
 • ความเครียด ภาวะเครียด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา และฮอร์โมนดังกล่าวจะกระตุ้นร่างกายให้ปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของน้ำตาล

 • การดูแลตัวเองหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้ที่มีค่าน้ำตาลสูง
 • ผู้ที่มีน้ำหนักมาก ควรทำการลดน้ำหนัก
 • เพิ่มการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/วัน
 • รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
 • ผู้เป็นเบาหวาน = มากกว่าหรือเท่ากับ 126 mg/dL


 • สาเหตุของน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • เกิดจากยารักษาเบาหวานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคไตเสื่อม
 • เนื้องอกที่ตับอ่อนที่เรียกว่า Insulinomaตัวเนื้องอกจะสร้างฮอร์โมนอินซูลินิ
 • การทำงานผิดปกติของต่อมไทรอยด์
 • ผู้ที่มีโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือติดเชื้ออย่างรุนแรง
 • การอดอาหาร

 • การดูแลตัวเองหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้ที่มีค่าน้ำตาลสูง
 • ผู้ที่มีอาการน้ำตาลต่ำและยังรู้สึกตัว ให้รับประทานน้ำหวาน น้ำผลไม้ เพื่อปรับระดับน้ำตาล
 • สำหรับผู้ที่ไม่รู้สึกตัวกลืนอาหารเองไม่ได้ ไม่ควรป้อนน้ำหวานเพราะอาจจะสำลัก ให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน


 • ***การอ่านค่าการวัด mg/dL (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)