ช่องทางการติดต่อเรา


  Telephone :

 • 074-336140 , 086-4904346 (OFFICE) วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-17.30
 • 086-4904347 (SALES REPRESENTATIVE) วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-17.30
 • 086-4928755 (SERVICE TEEM) วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-17.30

 •   FAX :

 • 074-336140

 •   E-mail :

 • oxmedical@hotmail.com
 • oxmedical.oxthai@gmail.com

 •   Facebook :

 • https://www.facebook.com/oxmedical

 •   ID LINE :