กิจกรรมอบรมการใช้เครื่อง ABI ยี่ห้อ OMRON

สถานที่ :

โรงพยาบาลจะนะ

วัน เวลา :

  • วันที่ 03 ธันวาคม 2561
  • เวลา 09.30น ถึง 14.30น
  • รายละเอียดกิจกรรม :

    ทางบริษัทจัดอบรมการใช้เครื่อง ABI รพ.จะนะ เชิญผู้สนใจรับฟังได้ฟรี ในวันและเวลาดังกล่าว